2021 KIŞ (ONLINE)

Ayvalık online: Pandemi, Ayvalık’ın genellikle kırsal bölgesinde yaşayan ve yoksul çocukların eğitim hakkına erişim açısından kırılganlıklarına yeni bir boyut ekledi. Ayvalık Okullarının online olarak devam etmesi, bu kırılganlıklara karşı çocukları psikososyal açıdan desteklemek, güvenli bir alan yaratarak çocukların eğitimine devam edebilmesine katkı sunmak amacıyla tasarlandı. Bir sınıftan çok daha küçük gruplarla (her atölyede 5 çocuğa 2-3 gönüllü düşecek şekilde) çalışılan atölyelerde, çocukların kendini rahatça ifade edebilecekleri ve çevrimiçi sürece adapte olabilecekleri oyunlar oynanması hedeflendi.

    Haftada bir devam eden ve çocuklar için rutin haline gelmiş sanat, spor, bilim, dans, müzik ve kitap okuma konulu atölyelerle çocukların eğitim hakkına erişimde karşılaştıkları kısıtlılıklara okula alternatif bir model sunarak çözüm üretilmeye çalışıldı.

    Projeye başlamadan önce Tarlabaşı Toplum Merkezi gönüllülerinden Kemal Altunboğa ile birlikte çevrimiçi oyun atölyesi, Kemal Altunboğa’nın  ikinci sınıf öğrencileriyle birlikte yapmakta olduğu çalışmaları ve sınıf içerisinde oynadığı oyunları aktardığı bir atölye gerçekleştirildi. Ayrıca Bilgi Üniversitesi’nden ElifGöcek ile birlikte Hak Temelli Eğitim çerçevesinde, çocukların bulunduğu ortamın da dikkate alındığı bir eğitim modelinin nasıl düzenlenmesi gerektiği, kırılgan ve riskli çocukları nasıl fark edebileceği, çocuklarla çevrimiçi çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiği tartışıldı. Ayrıca,  “Pandemi sürecinde ebeveynlik” konulu bir seminer, çalışılacak çocukların ebeveynleri tarafından eski gönüllülerimizden uzman psikolog Ebru Açıkgözler tarafından verildi. Aylin Vartanyan’ın üzerine ders verdiği Dışavurumcu Sanat çalışmaları özellikle sanat içerikli atölyelere kaynaklık etti. 

Bu kapsamda 20 gönüllü 4 ay boyunca 30 çocuk ile birlikte çalışıldı.