METODOLOJİ

Ayvalık projesi, okula alternatif bir eğitim projesidir ve bu projenin çerçevesi bilinen birkaç metodun temel yapıtaşlarından oluşmaktadır. Bu yapıtaşları içerisinde: Reggio Emilia’nın yaklaşımı, Montessori ve Waldorf eğitim tarzlarını saymak mümkündür.

ÇOCUK İMAJI
(REGGİO EMİLİA)

Emilia yaklaşımında çocukların kendi potansiyellerin, ilgi alanlarının ve meraklarının olduğunu ve bu özelliklerinin onların kendi öğrenme tarzlarını oluşturduğundan bahseder. Ayrıca çocukların kendi kararlarını almalarını gerektiğini ve aktif vatandaş olması gerektiğini savunur.

Sınıflarda çocuklarla oluşturduğumuz sınıf sözleşmesinde katılımcı bireyler olurlar.

ÇOCUK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ (BRONFEN BRENNER)

Bronfenbrenner, çocukların çevresinden izole bir şekilde görülmemesi gerektiğini söyler ve sınıf, okul, aile ve çocuğu etkileyen her sistemin gözetilmesi gerektiğinden bahseder. Bir insanı etkileyen 5 sistemden bahseder; microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem ve chronosystem

Atölyeler başlamadan önce, yapılan saha araştırması ile her yeni grubun sosyo ekonomik yapıları, aile geçim kaynakları, yaşadıkları köyün ya da mahallenin kültürü araştırılır.

VELİLERİN ROLLERİ (REGGİO EMİLİA)

Veliler çocukların eğitim sürecinde aktif rollere sahiptir bu nedenle, velilerle işbirliği yapılmalıdır.

ÖĞRETMEN – ÖĞRENCİ ÖĞRENİM SÜRECİ (REGGİO EMİLİA)

Emilia, sadece öğretmenlerin öğrencilere bir şey öğrettiği görüşünü reddederek bu sürecin karşılıklı işlediğinden, öğrenmenin hem öğretmen hem öğrenci için karşılıklı ilerleyen bir süreç olduğundan bahseder.

İŞBİRLİKÇİ, KENDİ KENDİNİ YÖNLENDİREN, HANDS-ON EĞİTİM (MONTESSORİ)

Montessori eğitim tarzı çocukların kendi kendilerini yönlendirebildikleri, elleri ile yaparak öğrendikleri ve iş birlikçi bir eğitim tarzı olarak tanımlar. Ayrıca deneysel öğretimin müzik, bilim, matematik gibi alanlarda daha etkili bir yol olduğunu savunur. Atölyelerimiz içerisinde atölye yürütücülerinin eşlik eder konumda olması ve belirli konuları çocuklara tanıştırarak onların yapmalarını sağlar.

ÇOCUKLARA SAYGI GÖSTERME (MONTESSORİ)

Montessori eğitim tarzında öğretmenlerin öğrencilere saygı göstermesi durumunda çocukların kendi otonom yapılarının gelişmesini desteklediği gibi pozitif öz güven gelişimine de ortam sağladığını savunulur.

Çocukların atölye işleyişinden içeriğine kadar karar verme mekanizmasında bulunması ve çıkardıkları işlerde doğru yanlışın olmadan, yaptıkları her çalışmanın onların kendi öğrenme tarzları olduğu gösterilir.